პუბლიკაციები

თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია: Defeating Putinism – ბროშურა

თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია: Defeating Putinism – ბროშურა

გაიგე მეტი
თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია: Defeating Putinism – დღის წესრიგი

თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია: Defeating Putinism – დღის წესრიგი

გაიგე მეტი
თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია 2022: “დიდება უკრაინას!” – ბროშურა

თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია 2022: “დიდება უკრაინას!” – ბროშურა

გაიგე მეტი
თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია 2022: “დიდება უკრაინას!” – დღის წესრიგი

თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია 2022: “დიდება უკრაინას!” – დღის წესრიგი

გაიგე მეტი
თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია 2019: NOW WHAT? – ბროშურა

თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია 2019: NOW WHAT? – ბროშურა

გაიგე მეტი
თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია 2018: World Upside Down – ბროშურა

თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია 2018: World Upside Down – ბროშურა

გაიგე მეტი