პროექტი

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრებისა და რეგისტრაციის კანონმდებლობის და პროცედურების დახვეწა/გამარტივება

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა - EPI/USAID 2014 - 2014 $29,950 დასრულებული

პროექტი ხორციელდება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან ერთად. კვლევის მიზანია  სასოფლო-სამეურნეო მიწის რეგისტრაციის პროგრამის გაადვილების ხელშესაწყობად, სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ჩარჩოს შეფასება და საკანონმდებლო ცვლილებებისა და რეგულაციების შემუშავება.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები