პროექტი

სამოქალაქო საზოგადოება - მცირე და საშუალო ბიზნესის და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ევროკავშირი 2017 - 2019 €635,414 დასრულებული

პროექტის მიზანია, გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, გაზარდოს მათი ცოდნა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ჩართოს ისინი მცირე და საშუალო ბიზნესის საჭიროებების კვლევის და ინფორმირებისა და პოლიტიკის შემუშავების პროცესებში.

აღნიშნული პროექტი არის ევროკავშირის მხარდაჭერის ერთ-ერთი კომპონენტი საქართველოს მიერ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შესრულების გზაზე. პროექტის დასრულების შემდეგ არასამთავრობო სექტორს ექნება საჭირო კომპეტენცია და ცოდნა, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები