პუტინს გაყალბებულმა პლებისციტმა რუსეთის კონტროლის შესაძლებლობა კი გაუხანგრძლივა, მაგრამ ზედაპირის ქვეშ ბზარები ფართოვდება და უკმაყოფილებაც სულ უფრო იზრდება.

ვლადიმირ პუტინი მოქალაქე არას წინააღმდეგ

კონსტანტინ ეგერტი