პროექტი

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
USAID, UNAG 2023 - 2027 708,515 USD მიმდინარე

USAID- ის 5 წლიანი პროგრამა მოქალაქეთა სამოქალაქო ინტეგრაციასა და ეკონომიკურ გაძლიერებას ემსახურება. მიზნად ისახავს უმცირესობების ჩართულობის გაზრდას საჯარო პოლიტიკის ყველა საკითხში, სექტორთა თანამშრომლობის გზით მათი ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობას და სოციალური, სამოქალაქო და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერებას უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები