პროექტი

თბილისის ბიუჯეტის მონიტორინგი და შეფასება

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ღია საზოგადოება-საქართველო 2011 - 2012 $33,300 დასრულებული
მიზნად ისახავდა თბილისის ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის სისტემური კვლევისა და ცვლილებების ლობირებას – პროგრამების „ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე“ და სოციალური ხარჯების კუთხით.
ამ მიზნით ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა მოახდინა 2011 წლის ბიუჯეტის, 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და თავად ბიუჯეტის კვლევა. მოახდინა ბიუჯეტების სოციალური ხარჯებისა და ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის დანახარჯების ანალიზი. ამასთან, ჩაატარა პირისპირ ინტერვიუები მერიის თანამშრომლებთან  და პროგრამაში მონაწილეებთან.
 გამჭვირვალე ბიუჯეტი გაზრდის საზოგადოების გათვიცნობიერებულობას ქალაქის შემოსავლების ხარჯვის საკითხში.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები