პროექტი

თანამედროვე ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტები რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებისთვის

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ამერიკის საელჩო საქართველოში, მცირე გრანტების პროგრამა 2012 - 2013 $21,300 დასრულებული
პროექტი შეიქმნა მედიის დამოუკიდებლობის ხელშესაწყობად  _ რეგიონალურ მედია ორგანიზაციებში თანამედროვე ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტების დანერგვის გზით.  პროექტში უდიდესი მნიშვნელობა ეთმობა თანამედროვე აღრიცხვის პროგრამების დანერგვას მედია ორგანიზაციებში, კომპიუტერული პროგრამის შეძენას და, ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობას, კონსულტაციებს და ექსპერტების რჩევებს (ფინანსური აღრიცხვის რეგულირებასთან დაკავშირებით).

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები