პროექტი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების მონიტორინგი და ეფექტიანობის ანალიზი

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ღია საზოგადოება-საქართველო 2013 - 2014 $44,965 დასრულებული
პროექტის მიზანი
პროექტის მიზანია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის და რეგიონებში განხორციელებული პროექტების 200 მლნ. ფონდის ხარჯვის ეკონომიკური ეფექტიანობის ანალიზი, 2013 წლის ბიუჯეტში ამ მიზნით გამოყოფილი თანხების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და რეკომენდაციების შემუშავება შემდგომი წლებისთვის პროგრამის წარმატებით განხორციელებისათვის.

პროექტის პროდუქტები

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მონიტორინგი და ეფექტიანობის ანალიზი (პირველი ანგარიში)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მონიტორინგი და ეფექტიანობის ანალიზი (მეორე ანგარიში)
სამუშაო შეხვედრა რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთან

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები