პროექტი

სოფლის დახმარების პროგრამაში საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
(ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი)/USAID 2010 - 2011 $20,000 დასრულებული
პროექტის მიზანია შეაფასოს სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებადობა და ეფექტურობა, განხორციელების პროცესში მოქალაქეების ჩართვის გზით. პროექტის ფარგლებში გამოიკითხა საქართველოს 5 რეგიონის და 50 სოფლის მოსახლეობა.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები