პროექტი

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის მონიტორინგი

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ღია საზოგადოება-საქართველო 2013 - 2013 $10,000 დასრულებული
პროექტის მიზანია აწარმოოს იმ მოქმედებათა მონიტორინგი, რომელიც დაგეგმილია სამედიცინო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობისთვის, მისი ეფექტური განხორციელებისთვის.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები