პროექტი

სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა ათასწლეულის გამოწვევის მეორე კომპაქტში

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ღია საზოგადოება-საქართველო 2011 - 2012 $54,000 დასრულებული
პროექტის მიზანი იყო მოემზადებინა ექსპერტული ანგარიში  საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებულ დასკვნებზე „ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს“ მეორე კომპაქტის მიზნებთან და მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები