პროექტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ანტიკორუფციული ექსპერტიზა

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
EPF(ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი)/USAID 2005 - 2006 $19,000 დასრულებული
პროექტის მიზანია გაზარდოს მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე სახელმწიფო ბიუჯეტის განკარგვასთან დაკავშირებით, გაზარდოს საზოგადოების ჩართულობა და კონტროლი სახელმწიფო ფინანსებში და ასევე სახელმწიფოს ანგარიშგების ხარისხი ფინანსური მენეჯმენტის შესახებ.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები