პროექტი

საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოებზე ადმინისტრაციული ბარიერების მონიტორინგი

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
USAID/GEGI (საქართველოში მეწარმეობის ზრდის ინიციატივა) 2004 - 2005 $50,000 დასრულებული
პროექტის მიზანი იყო  შეეფასებინა მცირე და საშუალო ბიზნესზე ადმნისტრაციული წნეხის მოცულობა და ცვლილებები მარეგულირებელ კანონმდებლობაში 2004 წელთან შედარებით. ამისთვის შეიქმნა რამდენიმე ხარისხობრივი მაჩვენებელი, ბიზნესებზე დაწესებული წნეხის პერიოდული მონიტორინგისა და შეფასებისთვის.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები