პროექტი

საქართველოს სავაჭრო პოლიტიკის მონიტორინგი სიღარიბის დაძლევის კონტექსტში

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
EPF (ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი)/USAID 2007 - 2008 $20,000 დასრულებული
პროექტის ფარგლებში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა შეისწავლა საქართველოში სავაჭრო ბალანსის ათთვიანი დინამიკა (2007-2008წ), მისი გავლენა არსებულ ეკონომიკურ პროცესებზე, განსაკუთრებით სიღარიბის დაძლევის კონტექსტში.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები