პროექტი

საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა კოვიდ-19-ის შედეგების შესამსუბუქებლად, ინკულუზიური და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მმართველობის ხელშეწყობის გზით

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
USAID GGI 2020 - 2021 318,360 GEL დასრულებული

საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა კოვიდ-19-ის შედეგების შესამსუბუქებლად, ინკულუზიური და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მმართველობის ხელშეწყობის გზით. პროექტი ითვალისწინებს  მრავალფეროვანი ჯგუფებისა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობას საერთო ხედვის შემუშავებაში,  პოლიტიკის ოთხი ძირითადი მიმართულებით  – 1. ჯანდაცვის სისტემა 2. სოციალური დაცვა, 3. განათლება და 4. მდგრადი ეკონომიკური განვითარება.  პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ქმედებები ხელს შეუწყობს COVID-19-ზე რეაგირებისა და დაძლევის სტრატეგიებს ოპტიმიზირებას. პროექტი მიზნად ისახავს პოლიტიკურ სფეროებში ინკლუზიური და ინოვაციური მმართველობის განვითარების ხელშეწყობას.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები