პროექტი

საქართველოს მთავრობის 50-დღიანი პროგრამა-ანალიზი და დასკვნები

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველო 2007 - 2007 $10,000 დასრულებული
პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული „50-დღიანი პროგრამის“ შეფასება და ანალიზი. მიუხედავად იმისა, რომ შეუძლებელია შეაფასო 50-დღიანი პროგრამის გრძელვადიანი სოციალურ ეკონომიკური ეფექტურობა პროექტის ფარგლებში, ჩვენ ჩავთვალეთ მეტად მნიშვნელოვნად დაკვირვება გვეწარმოებინა პროცესზე და წარგვედგინა გარკვეული რეკომენდაციები სამოქალაქო სექტორის სახელით საზოგადოებისთვის და მთავრობისთვის.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები