პროექტი

საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის ანალიზი

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ღია საზოგადოება-საქართველო 2011 - 2012 $33,300 დასრულებული
პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდა ანგარიში, რომელშიც გაანალიზებულია, თუ როგორ ასახავს საქართველოს ახლადარჩეული მთავრობა ეკონომიკაში არსებულ გამოწვევებს ქვეყნის უმთავრეს ფინანსურ დოკუმენტში და ამასთანავე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი სთავაზობს მთავრობას მათი გადაჭრის შესაძლო გზებს.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები