პროექტი

რეგიონების უზრუნვეყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) 2020 - 2022 $142,847 დასრულებული

აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის (EECMD) ამერიკისშეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსურიმხარდაჭერითა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (EPRC)თანამშრომლობით, ახორციელებს პროექტს “რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციითდა ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისათვის”, რომელიც მიზნად ისახავსამომრჩევლების იმდაგვარად გაძლიერებას, რომ წარმატებით მოითხოვონ მათთვისმნიშვნელოვან საკითხებზე  ფოკუსირებული პოლიტიკური თუ საარჩევნო პროგრამებიდა ისეთი პოლიტიკის განხორციელება ქვეყანაში, რომელიც მეტად პასუხობსსაქართველოს მოქალაქეების რეალურ საჭიროებებს.პროექტი საქართველოს ხუთ რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, იმერეთსადა აჭარაში ხორციელდება.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები