პროექტი

რეგიონალური მედია ქსელი - ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
EU/UGPN (ბრიტანულ-ქართული პროფესიული ქსელი) 2010 - 2010 $20,000 დასრულებული
პროექტის მიზანია გაზარდოს მედიის მიერ საბიუჯეტო საკითხების გაშუქების ინტენსივობა, რაც, შესაბამისად, ზრდის მოქალაქეების ინფორმირების დონეს ქვეყანაში საბიუჯეტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. იმავდროულად, შეიქმნა რეგიონალური მედია ქსელი, რამაც უზრუნველყოფო პროექტის გრძელვადიანი მდგრადობა და მონიტორინგის შემდგომი პროექტების განხორციელება რეგიონებში.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები