პროექტი

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS) 2023 - 2023 9,244 € დასრულებული

კონკურსში ვიწვევთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რეგისტრირებულს შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი, შიდა ქართლი, სამეგრელო, რომლებიც დაინტერესებული არიან შექმნან ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგია, კომუნიკაციების სტრატეგია და დაუმზადდეთ/განუახლდეთ ორგანიზაციის ვებ-გვერდი. პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაციებს სთავაზობს EPRC-ის წარმომადგენლების აქტიური თანამშრომლობით, მათი პრაქტიკული, პირისპირი ჩართულობით, მოხდეს ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგიის და გამჭვირვალობის სტრატეგიის ფორმირება.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები