პროექტი

ქვეყნის შეფასება „Infrascope 2016“-ის ანგარიშისთვის

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
The Economist Intelligence Unit 2016 - 2017 $2,800 დასრულებული

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC) მოიძიების ძირითად და მეორად მონაცემებს და მათი ანალიზის საფუძველზე მოამზადებს „ქვეყნის შედეგების ცხრილს“ საქართველოსთვის „infrascope 2016” -ის განსაზღვრული ინდიკატორების მიხედვით.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები