პროექტი

ქვეყნის ეკონომიკის პერსპექტივები ჟურნალ „ეკონომისტისთვის“

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ჟურნალი „ეკონომისტი" 2004 - 2005 $2,800 დასრულებული
პროექტის მიზანი
 
კვარტალური ეკონომიკური მიმოხილვების მომზადება ჟურნალ „ეკონომისტისთვის“. პერიოდულ ანგარიშებში მოცემული იყო ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზი.
პროექტის შედეგები
 
საგარეო სექტორის ანალიზი 2004-2005
საქართველო-პირველი კვარტლის ანგარიში- 2005
საქართველო-პირველი და მეორე კვარტლის ანგარიში- 2005
საქართველო-მესამე კვარტლის ანგარიში- 2005
საერთაშორისო მოსაზრებები 2003-2006
კვარტალური ეკონომიკური მაჩვენებლები 2003-2005

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები