პროექტი

ქართული დიასპორის კვლევა

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
GIZ (საერთაშორისო თანამშრომლობის გერმანული საზოგადოება) 2012 - 2012 $30,000 დასრულებული
დიასპორის კვლევის მიზანია შეაფასოს დიასპორა, როგორც ქვეყნის ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის ეფექტური ინსტრუმენტი. პროექტის საბოლოო მიზანია საქართველოსთვის დიასპორასთან ურთიერთობის ყველაზე ეფექტური გზების შემუშავება. პროექტის ფარგლებში მსოფლიო პრაქტიკა განიხილება საქართველოს კონტექსტში და ამის შემდეგ მოხდა შერჩეული გზების შეფასება დიასპორის მხრიდან. პროექტი განხორციელდა დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან მჭიდრო თანამშრომლობით.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები