პროექტი

ინსტიტუციონალური მხარდაჭერის გრანტი

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ღია საზოგადოების ინსტიტუტი 2011 - 2014 $143,000 დასრულებული
პროექტის მიზანი
ინსტიტუციონალური მხარდაჭერის პროგრამა ეხმარება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს ტექნიკური და პროფესიული უნარების განვითარებაში, რაც აუცილებელია საერთაშორისო დონეზე საასპარეზოდ.
პროექტის პროდუქტები
 
საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა – წლიური მიმოხილვა 2012
ინფლაცია საქართველოში – გამომწვევი მიზეზები და დაძლევის გზები
საერთაშორისო ფულადი გზავნილების როლი საქართველოს ეკონომიკაში
საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა-წლიური მიმოხილვა 2011
დასაქმებისა და უმუშევრობის ტენდენციები საქართველოში
საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა-2011 წლის პირველი ნახევარი

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები