პროექტი

ერთობლივი მმართველობის ხარვეზების შეფასება

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
მმართველობა განვითარებისთვის USAID 2015 - 2015 $25,995 დასრულებული

პროექტის მიზანია საქართველოში არსებული საჯარო და კერძო სექტორების დიალოგის (PPD) მექანიზმის ანალიზი, რაც მოიცავს საჯარო და კერძო სექტორებს შორის, ასევე საჯარო და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის მმართველობისა და პარტნიორობის პროცესში არსებულ ხარვეზებს.

ერთობლივი მმართველობის ხარვეზების შეფასება კარგი საორენტაციო ნიშნული იქნება ერთობლივი მმართველობის სამომავლო სტანდარტების შესაქმნელად.
გარდა ამისა, გაუმჯობესდება სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან მმართველობისა და პოლიტიკურ პროცესებზე ზეგავლენის მოხდენის უნარი და მთავრობის მეტ ანგარიშვალდებულებას შეუწყობს ხელს.
 პროექტის პროდუქტი
 ერთობლივი მმართველობის ხარვეზების შეფასება

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები