პროექტი

ეკონომიკური დამოკიდებულების ინდექსი

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
USAID Economic Governance Program 2022 - 2023 $37,798 მიმდინარე

პროექტი მიზნად ისახავს  შექნას ე.წ. “ეკონომიკური დამოკიდებულების ინდექსი”,   ინოვაციური მეთოდოლოგიით შექმნას ინდექსი და პლატფორმა, რომელიც მომხმარებელს შესაძლებლობას მისცემს თვალნათლივ დიანახოს საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულება როგორც ცალკეულ ქვეყნებზე, ასევე “დემოკრატიული”, “ავტორიტარული”, “ჰიბრიდული” და “ნახევრად დემოკრატიული” რეჟიმების მქონე ქვეყნების ჯგუფებზე. დამოკიდებულების განსაზღვრა მოხდება როგორც საგარეო ვაჭრობის, ინვესტიციების, ასევე სხვადასხვა სახის კაპიტალის მიმოცვლის მაჩვენებლებზე დაყრდნობით.

პროექტის მიზანია, ერთი მხრივ, განახორციელოს ეკონომიკური ინტეგრაციის წინაშე მდგარი საფრთხეების ანალიზი, მეორე მხრივ კი მოახდინოს გადაწყვეტილების მიმღები პირების ინფორმირება საქართველოს ეკონომიკურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევების შესახებ, გააადვილოს ეკონომიკის პროგნოზირება მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური ცვლიილებების შესაბამისად.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები