პროექტი

ეკონომიკის სტიმულირების ანტიკრიზისული პაკეტი

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
USAID G-PAC Program (საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში) 2014 - 2014 $49,650 დასრულებული

პროექტის მიზანია საქართველოში დაამკვიდროს კრიზისის მართვის კულტურა და მთავრობას გაუწიოს ექსპერტული დახმარება ეკონომიკის სტიმულირების ანტიკრიზისული პაკეტის შექმნაში. პროექტის ფარგლებში მთავრობისთვის შემუშავდება გრძელვადიანი ანტიკრიზისული სტრატეგიის პილოტი დოკუმენტი, რომელიც კონცენტრირებული იქნება შემდეგ სფეროებზე:

პროდუქტები:
ეკონომიკის სტიმულირების ანტიკრიზისული პაკეტი (მთავრობის 2013 წლის და 2014 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური საქმიანობის შეფასება)

ეკონომიკის სტიმულირების ანტიკრიზისული პაკეტი (სახელმწიფო ვალის მართვის ეფექტური პოლიტიკის შემუშავება)

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები