პროექტი

ძლიერი პარლამენტი კონსოლიდირებულ დემოკრატიაში

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
UNDP/გაეროს განვითარების პროგრამა 2010 - 2010 $20,000 დასრულებული
პროექტი ითვალისწინებს ვორკშოპების/ტრეინინგების ჩატარებას სახელმწიფო ფინანსებისა და ბიუჯეტის კონტროლის მიზნით პარლამენტის წევრებისთვის და საპარლამენტო კომიტეტის წარმომადგენლებისთვის.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები