პროექტი

DCFTA -თან დაკავშირებულ საკითხებზე სამი პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
მმართველობა განვითარებისთვის USAID 2017 - 2017 $27,074 დასრულებული

პროექტი მიზნად საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერას ევროკავშირთან გაფორმებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე შესაბამისი ევროდირექტივების დანერგვისა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავების გზაზე, კვლევისა და კერძო-საჯარო სექტორის დიალოგის (PPD) გზით.

შედეგად, საქართველოს მთავრობა მიიღებს მინიმუმ სამი DCFTA-თან დაკავშირებული რეფორმის განსახორციელებლად საჭირო რეკომენდაციებს. ასევე, კერძო სექტორი მიიღებს უფრო დეტალურ ინფორმაციას DCFTA-თან დაკავშირებული კონკრეტული საკითხების შესახებ. რეკომენდაციები შემუშავებული იქნება მტკიცებულებებისა და დაინტერესებული მხარეების ასევე შესაბამისი ევროპული ქვეყნების გამოცდილების ანალიზის საფუძველზე.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები