პროექტი

CGE მოდელი საქართველოს ეკონომიკისთვის

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
მსოფლიო ბანკი/EERC 2004 - 2004 $12,000 დასრულებული

პროექტი ითვალისწინებს საქართველოსთვის ეკონომიკის პროგნოზირების მოდელის (CGE) შექმნას. მოდელი იძლევა საშუალებას, რომ როგორც საქართველოს აქტიურ პარტნიორ ქვეყნებში მომხდარი მოვლენის, ისე საქართველოს რომელიმე დარგში მომხდარი ძვრის, ან – ხელისუფლების მიერ გადადგმული ან გადასადგმელი ნაბიჯების შედეგების პროგნოზირება მოხდეს. ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგების პროგნოზირება, რაც სახელმწიფოს ოპტიმალური ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების საშუალებას აძლევს.

 

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები