პროექტი

ანალიტიკური სტატიების მომზადება DCFTA-ის ფარგლებში

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF) 2017 - 2017 $1,950 დასრულებული

ფონდი „ღია საზოგადოება -საქართველოს” პროექტის -„ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულების ხელშეწყობა საქართველოში” ფარგლებში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC) მოამზადებს ხუთ ანალიტიკურ სტატიას ვეტერინარიისა და სურსათის უვნებლობის თემებზე, ასოცირების შეთანხმების ვებ-პორტალზე განსათავსებლად.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები