პროექტი

ახალი საგადასახადო კოდექსი - მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ეთნიკური უმცირესობებისთვის

დონორო ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
საქართველოში ამერიკის საელჩოს მცირე გრანტის პროგრამა 2010 - 2010 $19,898
მრავალეთნიკურ საქართველოში აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესში ჩართული მოქალაქეები ინფორმირებულები იყვნენ იმ ფინანსური და ეკონომიკური საკითხების შესახებ, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება მათ საქმიანობას. პროექტი მიმართულია კონკრეტულად იმ სფეროსკენ, რომელსაც ყველაზე დიდი გავლენა აქვს ბიზნესზე – საგადასახადო კოდექსზე; პროექტის მიზანია ეროვნული უმცირესობის მოქალაქეების ინფორმირება საგადასახადო კოდექსის საკითხებზე და მათ გავლენაზე ბიზნეს საქმიანობაზე.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები