პროექტი

ახალი ბაზრები: ბიზნეს გარემოს ცვლილება და არაფორმალური ბარიერები

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ევროკომისია 2019 - 2021 1,104,000 EUR დასრულებული

პროექტი წარდგენილია კოალიციის მიერ, რომელშიც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის გარდა გაერთიანებულია დუბლინის უნივერსიტეტი, ლუნდის უნივერსიტეტი, ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ჰელსინკის და ლატვიის უნივერსიტეტები. აღნიშნული პროექტი ფოკუსირებულია კვლევასა და გაცვლით პროგრამებზე, რომლის ფარგლებშიც ცენტრის მკვლევარებს საშუალება ექნებათ კვლევითი საქმიანობა აწარმოონ ერთ-ერთ პარტნიორ უნივერსიტეტში და ასევე უმასპინძლონ უცხოელ მკვლევარებს საქართველოში. კვლევის მიაზნია საერთაშორისო პარტნიორობის და გაცვლითი ინიციატივების წახალისება, კვლევის, ინოვაციისა და გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობა.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები