პროექტის „მეწარმეობის შეფასება საქართველოში“ შედეგების პრეზენტაცია