წიგნის პრეზენტაცია: ქვეყანა ზღვარზე – საქართველოს მხარდაჭერისთვის