სიახლეები

ოქტომბერი 26, 2015 სამუშაო შეხვედრა PPD მეორე ეტაპი

სამუშაო შეხვედრა PPD მეორე ეტაპი

26 ოქტომბერს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა (EPRC), USAID პროგრამის “მმართველობა განვითარებისთვის” (G4G) ფარგლებში, გამართა სამუშაო შეხვედრა მთავრობის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს საჯარო-კერძო დიალოგის მექანიზმების კვლევის შედეგების გაცნობა, შემოთავაზებული რეფორმის რეკომენდაციების განხილვა.