სიახლეები

ივლისი 13, 2016 საქართველო და თურქეთი: ”ხანგრძლივი მოგზაურობა მოკლე გზაზე ევროპისკენ”

საქართველო და თურქეთი: ”ხანგრძლივი მოგზაურობა მოკლე გზაზე ევროპისკენ”

საქართველო და თურქეთი: ”ხანგრძლივი მოგზაურობა მოკლე გზაზე ევროპისკენ” – ახალი ანგარიშის პრეზენტაცია.