სიახლეები

ნოემბერი 22, 2013 საჯარო ლექცია ილიას უნივერსიტეტში

საჯარო ლექცია ილიას უნივერსიტეტში

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტმა ინოვაციური პროექტი „სახელმწიფოს ფასი“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო პოლიტიკისა და სახელმწიფო მართვის მაგისტრანტებს წარუდგინა.