სიახლეები

დეკემბერი 12, 2019 “რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის” პრეზენტაცია

“რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის” პრეზენტაცია

12 დეკემბერს გაიმართა პროექტის “რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის” პრეზენტაცია.

 

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (Eastern European Centre for Multiparty Democracy – EECMD) მიერ, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (Economic Policy Research Center) პარტნიორობით და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID/Georgia) ფინანსური მხარდაჭერით.

 

პროექტის მიზანია ამომჩეველთა ინფორმირება და გაძლიერება.