სიახლეები

ნოემბერი 29, 2021 ორგანიზაციის „აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD)“ და „ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC)“ ორგანიზებით ხორციელდება პროექტი „Drive Democracy”

ორგანიზაციის „აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD)“ და „ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC)“ ორგანიზებით ხორციელდება პროექტი „Drive Democracy”
ორგანიზაციის „აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD)“ და „ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC)“ ორგანიზებით ხორციელდება პროექტი „Drive Democracy“.
ინიციატივა მიზნად ისახავს, ქართველი ამომრჩევლის გაძლიერებას, რათა მათ შეძლონ მათთვის მნიშვნელოან საკითხებზე ფოკუსირებული პოლიტიკური თუ საარჩევნო პროგრამების წარმატებით მოთხოვნა და ქვეყანაში ისეთი პოლიტიკის განხორციელება, რომელიც პასუხობს საქართველოს მოქალაქეების რეალურ საჭიროებებს.
2021 წლის ანგარიშის თანახმად, წელს პროექტში 99 ადამიანი იღებდა მონაწილეობას. პროგრამის ფარგლებში, მათ გაიარეს 80 ინტენსიური ტრენინ-კურსი, ჩაერთნენ რეგიონული განვითარების საჭიროებების კვლევაში, შედეგად კი, შექმნეს 5 პოლიტიკის დოკუმენტი და 7 რეგიონული განვითარების გზამკვლევი.
პროგრამის მხარდამჭერია USAID/Georgia.