სიახლეები

აპრილი 19, 2016 ლექცია თემაზე: სიძლვილის ენა და ანტიევროპული ნარატივი ქართულ მედიასივრცეში

ლექცია თემაზე: სიძლვილის ენა და ანტიევროპული ნარატივი ქართულ მედიასივრცეში

EPRC-ის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი სალექციო კურსის ფარგლებში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს ლექციას უკითხავს მედია მკვლევარი თამარ ხორბალაძე. ლექციის თემაა: სიძლვილის ენა და ანტიევროპული ნარატივი ქართულ მედიასივრცეში.