სიახლეები

მაისი 29, 2015 ლექცია თემაზე ”სახელმწიფოს ფასი”

ლექცია თემაზე ”სახელმწიფოს ფასი”

2015 წლის 29მაისს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ევგენიძემ ჩაატარა ლექცია თემაზე „სახელმწიფოს ფასი“, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრსა და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი მომავალში ურთიერთთანამშრომლობასთან დაკავშირებით.მემორანდუმის ფარგლებში თანამშრომლობა ითვალისწინებს ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, სტაჟირების პროგრამების ამოქმედებას იბსუს სტუდენტებისთვის, ასევე ერთობლივ სემინარებს, საგანმანათლებლო შეხვედრების გამართვას და ა.შ.