სიახლეები

ივნისი 24, 2012 ინფლაცია საქართველოში – მიზეზები და გადაჭრის გზები

ინფლაცია საქართველოში – მიზეზები და გადაჭრის გზები

2011 წლის ივლისიდან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ღია საზოგადოების ფონდების ფინანსური მხარდაჭერით ამზადებს ყოველკვარტალურ საქართველოს ეკონომიკის მიმოხილვას. დღეს წარმოგიდგენთ მეხუთე ანგარიშს, რომლის მთავარი თემა გახლავთ “ინფლაცია საქართველოში – მიზეზები და გადაჭრის გზები”