სიახლეები

აპრილი 14, 2014 EWMI G-PAC-ის მიერ გამართული სამუშაო შეხვედრა

EWMI G-PAC-ის მიერ გამართული სამუშაო შეხვედრა

2014 წლის 14 აპრილს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა (EPRC) მონაწილეობა მიიღო EWMI G-PAC-ის მიერ ქართული ანალიტიკური ორგანიზაციებისთვის გამართულ სამუშაო შეხვედრაში „როგორ შევქმნათ ეფექტური პოლიტიკური კვლევები აპრობირებული და ალტერნატიული (მულტიმედიური) მეთოდების გამოყენებით?“ შეხვედრის დროს წარმოდგენილი იყო ვებ-პორტალი – სახელმწიფოს ფასი www.priceofthestate.ge, როგორც კომუნიკაციის თანამედროვე, ინოვაციური მეთოდი.