ბლოგი

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსმა მკვლევარმა, გიგი გიგიაძემ გადაცემაში #მთავარიმსოფლიოში, შეაფასა გერმანიის გადაწყვეტილება უკრაინისათვის მძიმე შეიარაღების, კერძოდ კი გერმანული წარმოების ტანკების გადაცემასთან დაკავშირებით და ისაუბრა ევრო-არლანტიკურ სიცრცეში არსებულ უპრეცედენტო ერთობაზე.

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსმა მკვლევარმა, გიგი გიგიაძემ გადაცემაში #მთავარიმსოფლიოში, შეაფასა გერმანიის გადაწყვეტილება უკრაინისათვის მძიმე შეიარაღების, კერძოდ კი გერმანული წარმოების ტანკების გადაცემასთან დაკავშირებით და ისაუბრა ევრო-არლანტიკურ სიცრცეში არსებულ უპრეცედენტო ერთობაზე.

📍 27 იანვარს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსმა მკვლევარმა, გიგი გიგიაძემ გადაცემაში #მთავარიმსოფლიოში, შეაფასა გერმანიის გადაწყვეტილება უკრაინისათვის მძიმე შეიარაღების, კერძოდ კი გერმანული წარმოების ტანკების გადაცემასთან დაკავშირებით და ისაუბრა ევრო-არლანტიკურ სიცრცეში არსებულ უპრეცედენტო ერთობაზე.