სიახლეები

იანვარი 5, 2011 ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი – ათასწლეულის გამოწვევის პროგრამა

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი – ათასწლეულის გამოწვევის პროგრამა

21 აპრილს საქართველოს მთავრობამ გამოაქვეყნა ათასწლეულის გამოწვევის მეორე კომპაქტის მისაღებად ემ–სი–სის მიერ შემუსავებული Constraints Analysis მეთოდოლოგიით მომზადებული დოკუმენტი, რომელმაც უნდა წარმოაჩინოს საქართველოს ეკონომიკაში არსებული ძირითადი შემაფერხებელი პრობლემები და დასახოს მათი გადაჭრის გზები.

http://www.georgia.gov.ge/?lang=2&event=list&topid=30&botid=0&page=1

 სამოქალაქო საზოგადოებას მიეცა 10 დღე კომენტარების წარმოსადგენად. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა მოამზადა კომენატრები მთავრობის დოკუმენზე. იხ. მიმაგრებულ ბმულზე ინგლისურად.