ბლოგი

ძვირფასო მკითხველო, ჟურნალის “ამერიკული მიზანი” მეორე ნომერი უკვე ხელმისაწვდომია!

ძვირფასო მკითხველო, ჟურნალის “ამერიკული მიზანი” მეორე ნომერი უკვე ხელმისაწვდომია!

ძვირფასო მკითხველო, ჟურნალის “ამერიკული მიზანი” მეორე ნომერი უკვე ხელმისაწვდომია!