ბლოგი

დევიდ კრამერის შეფასებები მთავარ არხზე

დევიდ კრამერის შეფასებები მთავარ არხზე

ამერიკისა და საქართველოს არჩევნები, გლობალური პანდემიის ეფექტები, EPRC-ისა და The German Marshall Fund of the United States-ის თანამშრომლობით შექმნილი კვლევების განხილვა – დევიდ კრამერის შეფასებები მთავარ არხზე.