სიახლეები

ოქტომბერი 28, 2013 არის თუ არა სტაგნაცია – 2013 წლის ეკონომიკური მიმოხილვა

არის თუ არა სტაგნაცია – 2013 წლის ეკონომიკური მიმოხილვა

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC) გთავაზობთ რიგით მეშვიდე ანგარიშს „საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა – 2013 წელი“. ანგარიში მომზადდა EPRC-ის ინსტიტუციონალური მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება „ღია საზოგადოების ფონდების“ ფინანსური მხარდაჭერით.

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია საქართველოს ეკონომიკაში 2013 წელს მომხდარი ძირითადი ცვლილებები და ხაზგასმულია ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები, რომელთა დაძლევა ეკონომიკური პოლიტიკის შემმუშავებლებისა და სხვა შესაბამისი ინსტიტუტებისაგან სათანადო ყურადღებას მოითხოვს.