სიახლეები

დეკემბერი 10, 2013 ანგარიშის “სოფლის მეურნეობა – გამოწვევები და მიმდინარე პოლიტიკა” პრეზენტაცია

ანგარიშის “სოფლის მეურნეობა – გამოწვევები და მიმდინარე პოლიტიკა” პრეზენტაცია

დღეს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) ახალი ანგარიშის „სოფლის მეურნეობა – გამოწვევები და მიმდინარე პოლიტიკა“ პრეზენტაცია გაიმართა.

ანგარიშში წარმოდგენილია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში არსებულ მდგომარეობის მიმოხილვა და ხელისუფლების მიერ უკანასკნელ წლებში ინიცირებული და დღეს მიმდინარე აგრარული პროგრამების შეფასება.